Skip navigation

Nytt år 2021!

År 2020 satte hela världen på prov på grund av pandemin som orsakas av COVID-19-viruset. Därför är det trevligt att inleda ett nytt år med hopp om att vaccinet mot viruset snart ska få bukt på pandemin och att vi snart ska kunna återgå till ett normalt liv – åtminstone delvis.

På finländska universitet har man ordnat mer distansundervisning än någonsin tidigare. Även Vasa univesitet övergick till distansundervisning på grund av COVID-19-epidemin. Distansundervisningen fortsatte på hösten med undantag av första årets studerande. För dem försökte man ordna en del av kurserna som närundervisning i början av hösten.

COVID-19 har satt fart på ordnandet av digital undervisning vid universiteten. Trenden torde fortsätta även efter att pandemin börjar ge med sig, bland annat genom olika projekt. Ett av dessa projekt är Digivisio 2030. Övergången till digital undervisning förändrar de anställdas arbetsmiljö och naturligtvis även studenternas arbete. Då digital undervisning utvecklas bör strävan vara att skapa en högklassig undervisning som motsvarar universitetsivå. Förhoppningsvis kommer universitetens grundfinansiering att räcka till för att säkerställa en högklassig undervisning även i framtiden.

En högklassig undervisning på universitetsnivå innebär satsningar på de anställdas pedagogiska och digipedagogiska utbildning och fungerande verktyg. Dessutom borde undervisningen vid universiteten basera sig på forskning, vilket förutsätter att man borde ha en del kunskap om nya forskningsresultat. Att vara insatt i forskningsbaserad kunskap räcker inte till då målet är att undervisa i arbetslivsfärdigheter. I många frågor förändras kunskap och färdigheter som anknyter till praktiska arbetslivsfärdigheter snabbt och det saknas forskning – åtminstone tills vidare. Av denna orsak kan kunskap om förändringar i arbetslivet även vara nödvändiga för den som undervisar vid universitet.

Det borde även finnas tid för planering och utveckling av undervisningen. Under 2020 har många som undervisar vid universiteten börjat bearbeta sina undervisningsvideor så att de uppfyller tillgänglighetskriterierna, vilket i praktiken innebär att videorna innehåller textning av tal. Förutom för planering och utveckling av undervisningen bör det även finnas tid för att ge respons. Studenterna behöver få respons på sina uppgifter för att kunna utveckla sig själva till sakkunniga inom sina områden. Med tanke på undervisningens kvalitet och en jämlik behandling av studenterna bör det även finnas tid för att upptäcka, känna igen och behandla fusk enligt praxis. Det finns säkert fler frågor om undervisningens kvalitet utöver dem som jag tar upp här ovan. Finns det något du vill tillägga?

Heli Katajamäki