Skip navigation

Nytt läseår och nya möjligheter

Hoppas att ni alla har haft en skön ledighet, med möjlighet att vila ut efter en väldigt speciell och intensiv vår.
Projektet utbildning för alla – en jämlik början på studievägen 2020-2022 är på slutrakan. Mål 2 i projektet: Stödet för lärandet har den största effekten under de tidiga åren och därför är det viktigt att satsa på stödet på det tidiga lärandet. Reformen av stödet i lagen om småbarnspedagogik ser att bli klar nu under hösten.
Tyvärr ser det ut att bli pannkaka av detta eftersom statens pengar inte räcker till allt som är viktigt – man prioriterar olika. Precis som Olli Luukkainen uttrycker sig så är det motsägelsefullt att det finns stora summor till olika utvecklingsprojekt men inte pengar till att göra en bra lag. Ett barn som behöver stöd borde alltid få stöd och undervisning av en speciallärare.
För ett år sedan skrev jag att förmännen / föreståndarna länge har haft en stor arbetsbörda och situationen har nog inte förändrats tyvärr. Fortfarande är det högaktuellt med att det behövs tillräckliga resurser för daghemsföreståndarna. En stark lagstiftning behövs som tryggar och reglerar daghemsföreståndarens ansvar och ställning samt arbetsuppgifterna borde dimensioneras så att arbetet kan utföras under ordinarie arbetstid.
KT tog redan för flere år sedan ställning till att det finns inget oklart med att daghemsföreståndarna omfattas av arbetstidslagen. De nya arbetarskyddets bestämmelser betonar arbetsgivarens skyldighet att ingripa i stressiga arbetsförhållanden. AVIs jurist Eriksson påpekar att arbetstid också är en arbetsbelastningsfråga: ”Arbetsgivaren måste övervaka och bedöma arbetstiden, även med tanke på arbetssäkerhet. ( Turun hovioikeuden tuomio asianumero R 20/853, 31.8.2021 )
En positiv milstolpe nåddes för ett par veckor sedan då vårt avtal övergick från AKTA till UKTA den 1 september. Efter 30 års hårt arbete på olika nivåer hör småbarnspedagogikens lärare nu under samma avtal som alla andra lärare. Dock tar ju arbetet inte slut här utan nu börjar arbetet med följande avtals runda.
En annan positiv sak är att Lagen om småbarnspedagogik ändrades från den 1 augusti 2021 i fråga om avvikelser från dimensioneringen (36 §). Det är inte möjligt att avvika från personaldimensioneringen av orsaker som beror på personalens frånvaro.
Denna precisering är ett steg i rätt riktning och nu borde arbetsgivaren utveckla ett system med reservpersonal som tillgänglig så att det inte faller på daghemsföreståndaren att ”jaga” vikarier i oändlig utsträckning.

Önskar er alla krafter inför det nya verksamhetsåret!
Christel Sandell
Vaka sektionens ordförande