Skip navigation

Tillbaka till vardagen

En av mina kollegor hälsade alltid ”gott nytt år” till alla i början av höstterminen. Mycket riktigt, lärarna får börja ”ett nytt år” två gånger per år. Ett nytt läsår innehåller mycket gammalt och rutinartat, men också något helt nytt. Även i år.

De senaste åren har varit väldigt belastande för lärarna och cheferna. Enligt många lärare har de åtskilliga reformerna inom småbarnsfostran och på alla utbildningsstadier flyttat fokus från lärarens grundläggande arbete – undervisningen – till många helt andra saker. Projekt, förnyande av läroplaner, ifyllande av olika blanketter och åtskilliga möten är exempel på uppgifter som många inte väntade sig eller var förberedda på när de sökte till lärarutbildningen.

Ett av OAJ:s huvudbudskap inför läsåret är att lärarna ska ha möjlighet att koncentrera sig på sitt grundläggande arbete. Det finns skäl att undvika olika reformer och koncentrera sig på att reparera de inlärningsbrister som uppstått under pandemin. Undervisnings- och kulturministeriet har beviljats specialbidrag till småbarnsfostran och förskole- och den grundläggande undervisningen för att stabilisera effekterna av coronaepidemin. Under hösten ordnas en ny ansökan för åren 2022–2024. Jag hoppas att kommunerna i regionen aktiverar sig och ansöker om specialbidraget.

Bristen på behöriga lärare har också nått Österbotten. Bristen framkommer speciellt inom småbarnsfostran och specialundervisningen. OAJ har krävt att antalet studieplatser för lärare inom småbarnsfostran ska ökas för att lappa ihop resursbristen. Bristen på lärare inom småbarnsfostran beror inte endast på få utbildningsplatser. En större utmaning är att få lärarna i fråga att stanna på daghemmen. Blickarna riktas här till arbetsgivarna. Goda arbetsförhållanden och en konkurrenskraftig lön är faktorer som bäst får lärarna att stanna också inom småbarnsfostran.

I kommunerna håller man för fullt på med förberedelserna inför kommande års budget. Nästa år bildar sektorn för fostran och utbildning över hälften av kommunens utgifter. Kommunens kamrerer tänker vanligtvis att det är lättare att hitta möjligheter till inbesparingar inom de stora sektorerna. Det finns skäl att påminna dem om att inbesparingar inom fostran och utbildning riktar sig direkt till barn och unga och deras framtid. Det är bra att komma ihåg att satsningar på barn och unga ger mångfalt tillbaka i framtiden. Undersökningar visar till exempel att en euro som satsats på småbarnsfostran ger sju gånger mer tillbaka. Finns det någon annan investering i kommunen som har lika bra avkastning?

Jag önskar alla lärare och chefer i Österbotten en fin höst och krafter att orka i arbetet!

Kari Nieminen
ordförande
OAJ Österbotten