Skip navigation

Tillförsikten formar framtiden

I september var vädret varmt och vi upplevde OAJ Österbottens fina seminarium om småbarnspedagogik vid spahotellet Härmän kylpylä. Höstens skördesäsong varade länge och det milda vädret höll oss kvar vid sommaren. I oktober slungades vi direkt till höststormar och vattenpölar med is efter nattfrosten. Kallt, vått, isigt och mörkt. Det är ju inte riktigt så här man vill uppleva hösten? Trist väder som drar ner humöret. Likaså har man känt sig nedstämd när man under hösten följt den offentliga diskussionen och barns, ungas och familjers trängda situation och utsatthet.

Goda nyheter och positiva händelser verkar inte få samma spridning i nyhetsflödet som negativa nyheter och hotbilder. Fastän en del barn, unga och familjer har det svårt, betyder det inte att det skulle vara likadant för alla och överallt. Vi behöver fler nyheter som inger hopp hos barn, unga och familjer, men även hos oss lärare. Vi behöver en tilltro till att kriser som uppstår på olika håll i samhället endast är en tillfällig svacka som vi kommer att klara oss ur. Då får vi krafter och tillförsikt för att kunna fortsätta med vårt jobb, som är väldens viktigaste, utan att försjunka i hopplöshet.

Om det inte finns ljusglimtar i den offentliga diskussionen kan man gärna skydda sig själv och söka skönhet, hopp och resiliens på andra håll än på sociala medier där diskussionerna ofta är polariserande och försöker utpeka skyldiga. Vi lärare, som skapar framtidens kunnande, måste behålla tillförsikten för framtiden. Njut av höstens vackra färger och samla krafter och hopp både ute i naturen och bland dina hobbyer. Det är smart att särskilt på fritiden undvika situationer som kan dra ner det egna välbefinnandet och återhämtningen. Fortsätt med ditt goda arbete och sprid hopp och glädje över att lyckas – det här sprider sig till andra människor! Låt oss jobba för framtiden!

Marika Horila
Ordförande för sektionen för småbarnspedagogik