Skip navigation

Upplevelse av att arbetet är meningsfullt hjälper läraren att orka

Den senaste tiden har vikten av att känna att ens arbete är meningsfullt diskuterats mycket. Även jag anser att en upplevelse av att ens arbete är meningsfullt är en av de viktigaste faktorerna som hjälper en lärare att orka – även då man har mycket jobb.

Arbetsmängden kan däremot också öka till en sådan nivå att en upplevelse av att arbetet är meningsfullt inte längre räcker. I sådana fall torde det vara fråga om att arbetet börjar belasta en så mycket att man börjar ifrågasätta saker som tidigare känts självklara. Till exempel är en del rutinmässiga uppgifter viktiga för att arbetet ska löpa utan problem. Om man hoppar över en uppgift får man snabbt nya problem. Spiralen är färdig. Av denna orsak är det viktigt att diskutera med sin chef om arbetsmängden gör en utmattad. Kanske är det också värt att fundera på andra lösningar. Det är inte värt att bränna sig själv till aska.

När arbetsmängden är lämplig, eller åtminstone rimlig, är det också rätt läge att fundera på vad som gör arbetet betydelsefullt för en själv och om man i sina egna handlingar försöker koncentrera sig på sådana aspekter, så långt de ligger i ens egna händer. När man försöker uppnå en upplevelse av att arbetet är meningsfullt ska man inte sträva efter utopi. Det är för svårt att rädda världen. För en lärare räcker det att erbjuda en inlärningsupplevelse för studenterna.

Alla arbeten har sina skyldigheter, såsom administrativa uppgifter, som man bara måste sköta. Kanske det också har sin mening.

Jag önskar alla ett meningsfullt nytt år!

Heli Katajamäki, YLL-sektionens ordförande, OAJ Österbotten