Skip navigation

Vi blickar framåt trots allt!

Det har nu gått mer än ett år med annorlunda verksamhetsförutsättningar och orosmoln med en pandemi som ingen kunde ana. Vi lärare inom småbarnspedagogiken har hela tiden jobbat i främsta ledet vilket har möjliggjort att samhället kunnat fungerat. Trots att det har varit och fortfarande är både tungt och utmanande så är det viktigt att vi orkar blicka framåt.
OAJs kampanj Engagerad använder sloganen Framtiden sker inte bara, utan den formas. Vi kan påverka framtiden redan i dag. Lärarnas uppgift är lika stor som framtiden. Lärarna skapar grunden för morgondagens värld och formar framtider för oss alla, för hela Finland och för hela världen. Generation för generation. Människa för människa.
Trots konstiga tider har olika arbetsgrupper arbetat och det har publicerats bl.a. två betydande rapporter som alla påverkar småbarnspedagogiken:
1. Kehityksen ja oppimisen tuki sekä inklusiivisuus varhaiskasvatuksessa Selvitys nykytilasta kunnallisissa ja yksityisissä varhaiskasvatuspalveluissa sekä esitys kehityksen ja oppimisen tuen malliksi Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2021:13
2. Den nationella barnstrategin Stadsrådets publikationer 2021:9

Dessa rapporters centrala budskap är att den pedagogiska kvaliteten är starkt beroende av personalens behörighetsgrad. I den nationella barnstrategin poängteras att kvaliteten på småbarnspedagogiken bör förbättras, bland annat genom att säkerställa att det finns tillräcklig och högutbildad personal samt genom att utvärdera och utveckla verksamheten på ett mångsidigt sätt.
Oroväckande är det att tillgången på behörig personal inte är på långt när tillräcklig. Universiteten har vidtagit åtgärder genom att bl.a. höja på studerandeantalet samt utformat flerformsutbildning. Detta är på gång men är det tillräckligt? Hur skall vi göra vårt arbete mera attraktivt?
Åtminstone kan vi alla se framåt och vara Engagerad och vara stolt över det arbetet vi gör.
Något konkret att se fram emot är 1.9 2021 då vi lärare inom småbarnspedagogik byter avtal från AKTA till UKTA. Dessutom skall vi hoppas att vaccineringstakten ökas och att pandemin avtar så att vi kan träffas i Raumo i september på de nationella dagarna för lärarna inom småbarnspedagogik!

Ta hand om dig!

Christel Sandell
Vaka sektionens ordförande