Ohita navigaatio

Yhteisöllistä viestintää sosiaalisen median kautta

Heli Katajamäki toimii OAJ Pohjanmaan some- ja tiedotusvastaavana sekä YLL-jaoston puheenjohtajana. OAJ Pohjanmaan työtehtävissä korostuu yhteisöllisyyden merkityksellisyys, joka näkyy erityisesti Helin tehtävissä sosiaalisen median vastaavana. Heliltä löytyy kiinnostusta viestintää kohtaa, ja hän kokee sen olevan mieluista itselleen.

Sosiaalisen median sisällöntuottajana hän haluaa, että sisältö tavoittaa ihmisiä ja että sisällöllä on merkitystä lukijalle. Ihannetilanne olisikin se, että viestijä ja lukija tuntevat molemmat tulleensa kuulluiksi. Tavoitteena olisikin näkyvyyden lisääminen OAJ Pohjanmaan somessa niin, että kaikki tulevat kuulluiksi ja nähdyksi. Myös luottamustehtävissä korostuu yhteisöllisyyden tunne, sillä tehtävät ovat usein jatkuvaa neuvottelua yhteisön kannalta parhaan ratkaisun löytämiseksi.

Minulle merkityksellinen onnistuminen

– Julkaisimme aprillipäivänä postauksen, joka vaati lukijaltaan medialukutaitoa. Julkaisu sai positiivista ja mieltä lämmittävää palautetta ja koin sen onnistuneena. Aprillipiloilla on oma merkityksensä medialukutaidon näkökulmasta. Ne voivat opettaa meille, että vaikka juttu on uutisen kaltainen muuten, sen sisältö ei välttämättä pidä paikkaansa. Jutun tulkinta vaatii lukijaltaan tietoa faktoista ja maailmasta. Muistan vieläkin, kuin itse menin 10-vuotiaana retkuun, sillä uskoin Ilkka-lehden juttua hukkakaurasta tehtävästä uudesta Hucca-viinasta. En tiennyt, mitä hukkakaura on, joten näin sitten kävi. Tuskin Pohjanmaan opettaja -lehden juttuun kukaan uskoi mutta myös huumoria tarvitaan. Silläkin rakennetaan yhteisöllisyyttä. Sitä voisi olla jutuissamme enemmän, jos vain keksimme miten. Tästäkin asiasta otamme mieluusti lukijoiden palautetta vastaan, Heli toteaa. Linkki artikkeliin

 

 

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 7800

Oikopolut